پلن های مالزی

سریعتر با Nvme

پلن

قیمت
 • cpu
 • رم
 • هارد
 • سیستم عامل
 • پهنای باند

1

340t
 • 1Core (3.5GHz)
 • 512MB
 • 5GB SSD NVME
 • لینوکس
 • نامحدود

2

399t
 • 1Core (3.5GHz)
 • 1GB
 • 10GB SSD NVME
 • لینوکس
 • نامحدود

3

470t
 • 1Core (3.5GHz)
 • 2GB
 • 20GB SSD NVME
 • ویندوز یا لینوکس
 • نامحدود

5

860t
 • 2Core (3.5GHz)
 • 4GB
 • 30GB SSD NVME
 • ویندوز یا لینوکس
 • نامحدود